Syarah Tuhfatul Athfal - Pedoman Tajwid Untuk Pemula

$5.00

Karya Syaikh Sulaiman al-Jamzury Pensyarah: Abu Abdit Tawwab Abdul Majid Rayyasy Taqdim: Syaikh Abdul Karim Silmiy al-Jazairy, MA.

Buku yang berisi kumpulan matan syair tentang ilmu tajwid yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu tajwid. Penulisnya menyusunkan sedemikian rupa agar mempermudahkan para murid untuk menghapalnya.

Related Products