Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung

$23.00

Dikarang oleh Al Hafizh Ibnu Katsir

Buku yang dikarang dengan usaha untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan dan kontrovesial mengenai sejarah Khulafa' Rasyidin yang diselewengkan oleh tangan-tangan yang jahil.

Juga lengkap dengan perjalanan hidup Khalifah yang kelima - Al-Hasan bin Ali

Related Products